Tábor - PRVNÍ ŘÍŠE (4.-17.7.2021)

KAPACITA TÁBORA BYLA NAPLNĚNA! Děkujeme za přízeň :)

Ti, kteří už přihlášení stihli, prosím zašlete mi oskenované závazné přihlášky na e-mail, uhraďte zálohy a následně platbu za celý tábor dle zaslaných pokynů. Dítě je na akci přihlášeno po odeslání přihlášky a uhrazení zálohy! Pokud nebude uhrazena záloha, získá přednost jiné dítě, které o tábor bude mít zájem a nedostalo se na něj :) Na všechny už se moc těšíme!

Název tábora: PRVNÍ ŘÍŠE

Termín tábora: 4 - 17. 7. 2021

Místo: TZ Vlčková (stany s podsadami)

Věk: 8 - 15 let

Celková cena: 5. 200,-

Cena s místem bydliště ve Zlíně: 4.500,-
(dotace hrazena z FMTV statutárního města Zlín - částka, která je hrazena rodiči - dotace činí 700,- Kč)

Cena zahrnuje:stravu 5x denně, pitný režim, nájem, MTZ, vedoucí a zdravotní dozor

Přihlášky zasíláme pouze na vyžádání po předchozím kontaktování pí. Janišové!

Kontakt:

HVT - Michal Novotný
tel. č. : 777 686 280

příhlášky a platby - Petra Janišová
tel. č.: 605 769 654

e-mail: sikulove.zlin@gmail.com

Akce je podporována statutárním městem Zlín

« Zpět